Переведите на казахский языкОсы жыл? ы жаз жылы болды.Жазда мен? й шаруашылы? ына к? мектестім, сонды? танда мен еш жерге демалу? а бармадым.Барлы? уа? ытымды достарыммен? ткіздім.Кешке біз жиналып, т? рлі ойындар ойнайтынбыз.Осы жылы  EXPO 2017 к? рмесі болды.мені? к? птеген достарым сол жерде болып,? алай? на? анын айтып берді.Дем алыстан кейін мектепте басталады.барлы? балалар мектепке барады

Оцени ответ
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Геометрия.

Найти другие ответы

Загрузить картинку
© Домашечка.ru